Yanx`s Ace of spades

Chabby va namnet
SE30640/2013 Bicco Crna Osa är pappa. (jr723117RW)
SE57264/2010 Skallbjörnens Bella godiva är modern